Danh mục: SỐNG

Lại cảm sâu hơn…

Lại cảm sâu hơn…

Gần đây,… Mình cảm nhận được thời gian 1 ngày trôi qua rất nhanh. Mình ước có nhiều hơn 24h đến làm được thêm việc chất lượng như trò chuyện với…

Chưa tỉnh| Tỉnh

Chưa tỉnh| Tỉnh

+ CHƯA TỈNH: Sống tiêu cực, tự vẽ cho bản thân một mặt nạ trong cuộc sống: mạnh mẽ cho ai xem; mình phải để mọi người nhìn thấy mình không…

Lên đầu trang