"Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công ngoài sự nỗ lực không ngừng và sự kiên trì theo đuổi đến cùng điều mình muốn đạt được trong cuộc sống này."
mời các bạn đọc bài viết mới nhất của tôi

Những bài viết được viết ra bằng tâm hồn từng trải của bản thân

Lại cảm sâu hơn…

Lại cảm sâu hơn…

Gần đây,… Mình cảm nhận được thời gian 1 ngày trôi qua rất nhanh. Mình ước có nhiều hơn 24h đến làm được thêm việc chất lượng như trò chuyện với…

Chưa tỉnh| Tỉnh

Chưa tỉnh| Tỉnh

+ CHƯA TỈNH: Sống tiêu cực, tự vẽ cho bản thân một mặt nạ trong cuộc sống: mạnh mẽ cho ai xem; mình phải để mọi người nhìn thấy mình không…

Lên đầu trang